Indien uw woning of bedrijf gelegen is in een rode cluster zoals aangegeven op de zoneringsplannen zal uw afvalwater individueel gezuiverd moeten worden. zie: https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan

Laat uw tuin het afvalwater zuiveren

Het ECOZ® systeem is geschikt voor het zuiveren van alle huishoudelijk afvalwater afkomstig van badkamer, toilet, vaatwas- en wasmachine.

In deze plantenwaterzuivering is riet geen vereiste. Tal van andere tuin- of moerasplanten kunnen gebruikt worden. Dit maakt dat deze waterzuivering inpasbaar is in eender welke tuin of omgeving. Deze IBA zuivert dus niet enkel het afvalwater maar is tegelijk een mooi en origineel tuin- of omgevingselement dat kan aangepast worden aan uw wensen. Het is een stukje natuur op zich dat zorgt voor meer biodiversiteit.

Bespaar op uw waterfactuur

Wist u dat wanneer u zelf instaat voor de aankoop van een individuele waterzuivering of IBA, dus niet via de gemeente of een intercommunale, u wordt vrijgesteld van de gemeentelijke- en bovengemeentelijke bijdrage voor afvoer en zuivering. Die bijdrage betaalt u normaal via uw drinkwaterfactuur. Voor een gezin van 5 personen met een waterverbuik van 164m³ per jaar betekent dit een besparing van 437€ per jaar aan bijdrage voor afvoer en zuivering.