Indien uw woning of bedrijf gelegen is in een rode cluster zoals aangegeven op de zoneringsplannen zal uw afvalwater individueel gezuiverd moeten worden. zie: https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan

Het ecoz® plantensysteem

De waterzuivering of IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) die wij gebruiken voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater is het ecoz® plantensysteem. Niet onbelangrijk is dat in deze waterzuivering niet alleen riet, zoals in een klassiek percolatieveld, kan gebruikt worden maar ook tal van andere tuin- of moerasplanten. Dit maakt dat deze waterzuivering inpasbaar is in eender welke tuin of omgeving. Deze IBA zuivert dus niet enkel het afvalwater maar is tegelijk een mooi en origineel tuin- of omgevingselement die kan aangepast worden aan uw wensen. Het is een stukje natuur op zich die zorgt voor meer biodiversiteit.

Deze plantenwaterzuivering is geschikt voor het zuiveren van alle huishoudelijke afvalwaters afkomstig van badkamer, toilet, vaatwas- en wasmachine.

Bij deze waterzuivering wordt eerst een voorbezinktank van 400 liter per persoon geplaatst. Hier komt zowel het zwarte (toiletten) als het grijze (keuken, badkamer, ...) afvalwater in terecht. Een voorbezinktank is een klassieke septische put die zorgt voor de scheiding tussen de vloeibare en vaste componenten in het afvalwater. De dunne fractie loopt over in een pompput en wordt via een dompelpomp en een verdeelsysteem gelijkmatig over het percolatieveld verspreid waar het afvalwater verder wordt afgebroken. Onder de plantenzone zal een uitbundig microbieel leven geheel autonoom uw afvalwater zuiveren.